Overkørsler


BUES 2000 Danmark

Fra 1997-2020 har RWE projekteret, valideret, monteret og afprøvet ca. 350 BUES 2000 anlæg i Danmark, så man i dag har følgende anlægsmasse:

 • 16 BUES 2000 anlæg
 • 192 BUES 2000 anlæg
 • 41 BUES 2000 anlæg
 • 24 BUES 2000 anlæg
 • 36 BUES 2000 anlæg
 • 9 BUES 2000 anlæg

Validering BUES 2000

RWE råder over 2 validatorer, godkendt af Banedanmark, til validering af BUES 2000 anlæg.


BUES 2000 Norge

Fra 2012-2016 har RWE projekteret, valideret, monteret og afprøvet ca. 35 BUES 2000 anlæg i Norge:
 • 20 BUES 2000 anlæg på forskellige konventionelle strækninger

 • 14 BUES 2000 anlæg på ERTMS strækningen på Østfoldbanen

Relæanlæg Danmark

Fra 1982-2020 har RWE medvirket til såvel ombygning som nybygning af et stort antal relæ anlæg, herunder:
 • Leverance af nyt relæanlæg, overkørsel 230, til Novo i Kalundborg.
 • Ombygning i overkørsel 07 og 10 på Aarhus havn i forbindelse med modernisering af havnefront.
 • Leverance af diverse specielle løsninger til DSB rangerområder, Aarhus havnespor mv.
 • Indbygning af blinkerkontrol på samtlige af Vejdirektoratets ca. 300 relæ overkørselsanlæg. Disse anlæg er efterfølgende, for størstedelens vedkommende, blevet udskiftet til BUES 2000 anlæg.
 • Indbygning af forskellige tænde- og slukke udstyr fra Honeywell (SST, T2 mv.) i 50-100 anlæg.

Validering relæanlæg

RWE råder over 2 validatorer, godkendt af Banedanmark, til validering af relæanlæg type DSB1955 og DSB1959.

VD05 Danmark

Fra 2006- har RWE for daværende bygherre Vejdirektoratet udviklet, projekteret, valideret, monteret og ibrugtaget 14 stk. PLC baseret overgangsanlæg.

Anlæggene forvaltes i dag af Banedanmark som overtog ejerskabet i år 2012. 
 • 14 VD05 anlæg
© 2020 Rosenfelt & West Engineering A/S.