Overkørsler

BUES 2000

BUES 2000, som er en forkortelse for ”Bahnübergangssicherung 2000”, er et fuldelektronisk overkørselsanlæg fra det tyske firma Scheidt&Bachmann. I 1980'erne udsendte Vejdirektoratet, med konsulentassistance fra Rosenfelt & West Enigneering A/S, et udbud på udvikling af en ny fuldelektronisk styreenhed til overkørselsanlæg. Inspireret af dette udbud begyndte Scheidt & Bachmann udviklingen af BUES 2000 systemet. BUES 2000 blev i 1997 godkendt til brug i Tyskland og Danmark og der er siden installeret ca. 350 anlæg i Danmark og ca. 3000 totalt i hele Europa.
Styresystem-med-tekst.png

Koncept

BUES 2000 systemet anvender et specielt udviklet multicomputersystem. Systemet er underopdelt i niveauer og moduler.
Anlægget er opbygget med to parallele systemer, som konstant overvåger hinanden og som melder fejl, hvis det ene delsystem ikke fungerer korrekt eller begge ikke kommer til samme resultat. Kommunikationen mellem de enkelte delsystemer er ligeledes opbygget redundant, med dobbelt bus system (CAN bus). Systemet indeholder seks såkaldte processorermoduler, som to og to afvikler hver sin del af den software, der tilsammen udgør det komplette system. Softwaren er delt op i tre moduler, således at der kører én del, som er relateret til sporvendte objekter, én som er relateret til vejvendte objekter og én central (styrende) del. Systemet er certificeret SIL 4 system jf. IEC/EN 50129.

Teknisk design af styreenhed

BUES 2000 styreenheden indbygges i 19” racks. Ligesom der konceptmæssigt er tre niveauer, er der også dette fysisk i racket vist til højre. Øverst sidder diagnose PC'en, hvorfra man har adgang til logs, fejl og anlæggets nuværende tilstand. Diagnoseinformationer kan evt. sendes via standard TCP/IP-netværk til anden lokation.

I midten sidder de tre sæt med hver to modulprocessorer, som styrer hhv. sporvendte objekter, vejvendte objekter og den centrale styring af overkørslen som en helhed.

Nederst sidder de kort som styrer de udvendige objekter og dermed udgør snitfladen mellem styreenhedens centrale niveau (modulprocessorerne) og de udvendige objekter såsom signaler, bomdrev, vejlanterner mv.
Bues-2000-anl--g.png

Konfiguration

BUES 2000 styreenheden kan konfigureres og bestykkes, således at den kan styre alle konfigurationer af overkørsler der forekommer i Danmark. Herunder kan nævnes:
 • Blinklysanlæg, halvbomanlæg, helbomanlæg og langbomanlæg
 • Op til 32 vejsignaler
 • Op til 16 bomdrev med tilhørende bomlygter
 • Detektorudstyr for vejtrafik
 • Snitflade ti gadesignalanlæg
 • Snitflade til sikringsanlæg (E80, Sicas, 1953/54 mfl.)
 • Enkeltsporet og dobbeltsporet
 • Slukke-, tænde- og formeldesteder pr. spor og pr. retning
 • Op til 16 Overkørsels- og uordenssignaler, retnings- og sporspecifikke.
 • Betjeningskasser, B1 og B2 mv.
 • Jordfejlmelder/batterikontrol/netkontrol mv.

Styreenhed og tilhørende ydre objekter, kan bruges på elektrificerede strækninger, såvel AC som DC.

Eksempler på udvendige objekter

Vejsignaler
Vejsignaler udstyres enten med glødelamper med reservetråd (30V 40W/40W) eller med LED paneler. Ved brug af LED paneler, forlænges CAN bussen fra styreenheden helt ud til de enkelte vejsignaler, hvorved enheden kan styres og overvåges.

LED-panel.png
Bomdrev.png
Bomdrev
Bomdrev levers i flere udførelser, primært mekaniske, renoverede drev fra daværende DSI, men også hydrauliske drev fra Scheidt&Bachamnn kan benyttes.
Tænde- og slukkesløjfer
Til automatisk tænding og slukning af overkørslen benyttes i dag mest induktive sløjfer, FSSB, fra Scheidt&Bachmann. Den store fordel ved dette system, i forhold til tidligere benyttede sporisolationer, er den ringe følsomhed over for vejr, fugt og togens bestykning med magnetbremser mv.
T--nde-og-slukkesl--jfer.png
Banesignal.png
Banesignaler
Vejsignaler udstyres enten med glødelamper med reservetråd (30V 15W/15W) eller med LED paneler.

Kontor

Rådhus allé 7 | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 47 100 200 | e-mail: info@rwe.dk | CVR: 13966532 | Åbningstider omstilling: man-tor 8.00-16.00, fre 8.00-15.30

Værksted og lager

Stenhøjvej 1A | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 4716 1812