Overkørsler

Bues 2000

BUES 2000, som er en forkortelse for ”Bahnübergangssicherung 2000”, er et fuldelektronisk overkørselsanlæg fra det tyske firma Scheidt&Bachmann.

Inspireret af et udbud fra Vejdirektoratet, med konsulent assistance fra RWE, på udvikling af en ny fuldelektronisk styreenhed til overkørselsanlæg, begyndte man hos Scheidt&Bachmann i 1980erne med udviklingen af BUES 2000.

BUES 2000 blev i 1997 godkendt til brug i Tyskland og Danmark og der er siden installeret ca. 350 anlæg i Danmark og ca. 3000 totalt i hele Europa.

Koncept

BUES 2000 systemet anvender et specielt udviklet multicomputersystem. Systemet er underopdelt i niveauer (levels) og moduler.
Anlægget er opbygget med 2 redundante systemer, som konstant overvåger hinanden og som melder fejl, hvis det ene delsystem ikke fungerer korrekt eller begge ikke kommer til samme resultat.

Kommunikationen mellem de enkelte delsystemer er ligeledes opbygget redundant, med dobbelt bus
System (CAN bus).

Systemet indeholder 6 såkaldte modulprocessorer-moduler, som to og to afvikler hver sin del af den software, der tilsammen udgør det komplette system. 

Softwaren er delt op i 3 moduler, således at der kører én del, som er relateret til sporvendte objekter, én som er relateret til vejvendte objekter og én central (styrende) del.

Systemet er certificeret SIL 4 system jf. IEC/EN 50129.

Teknisk design - styreenhed

BUES 2000 styreenheden indbygges i 19” racks.

Ligesom der konceptmæssigt er 3 niveauer, er der også dette fysisk i racket vist til højre.

Øverst sidder diagnose PCen (diagnose niveau), hvorfra man har adgang til en PC der kan vise logs, fejl og anlægges nuværende tilstand. Diagnoseinformationer kan evt. sendes via. standard TCP/IP-netværk til anden lokation.

I midten sidder de 2x3 modul processorer, som styrer hhv. sporvendte objekter, vejvendte objekter og den centrale styring af overkørslen som en helhed.

Nederst sidder de kort som styrer de udvendige objekter og dermed udgør snitfladen mellem styreenhedens centrale niveau (modulprocessorerne) og de udvendige objekter såsom signaler, bomdrev, vejlanterner mv.

Konfiguration

BUES 200 styreenheden kan konfigureres og bestykkes, således at den kan styre alle konfigurationer af overkørsler der forekommer i Danmark. Herunder kan nævnes:
 • Blinklysanlæg, halvbomanlæg, helbomanlæg og langbomanlæg
 • Op til 32 vejsignaler
 • Op til 16 bomdrev med tilhørende bomlygter
 • Detektorudstyr for vejtrafik
 • Snitflade ti gadesignalanlæg
 • Snitflade til sikringsanlæg (E80, Sicas, 1953/54 mfl.)
 • Enkeltsporet og dobbeltsporet
 • Slukke-, tænde- og formeldesteder pr. spor og pr. retning
 • Op til 16 Overkørsels- og uordenssignaler, retnings- og sporspecifikke.
 • Betjeningskasser, B1 og B2 mv.
 • Jordfejlmelder/batterikontrol/netkontrol mv.

Styreenhed og tilhørende ydre objekter, kan bruges på elektrificerede strækninger, såvel AC som DC.

Eksempler ydre objekter

Vejsignaler
Vejsignaler udstyres enten med glødelamper med reservetråd (30V 40W/40W) eller med LED paneler.

Ved brug af LED paneler, forlænges CAN bussen fra styreenheden helt ud til de enkelte vejsignaler, hvorved enheden kan styres og overvåges.

Bomdrev
Bomdrev levers i flere udførelser, primært mekaniske, renoverede drev fra daværende DSI, men også hydrauliske drev fra Scheidt&Bachamnn kan benyttes.
Tænde- og slukkesløjfer
Til automatisk tænding og slukning af overkørslen benyttes i dag mest induktive sløjfer, FSSB, fra Scheidt&Bachmann.

Den store fordel ved dette system, i forhold til tidligere benyttede sporisolationer, er den ringe følsomhed over for vejr, fugt og togens bestykning med magnetbremser mv.
Banesignaler
Vejsignaler udstyres enten med glødelamper med reservetråd (30V 15W/15W) eller med LED paneler.

Kontor

Rådhus allé 7 | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 47 100 200 | e-mail: info@rwe.dk | CVR: 13966532 | Åbningstider omstilling: man-tor 8.00-16.00, fre 8.00-15.30

Værksted og lager

Stenhøjvej 1A | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 4716 1812