Kurser og uddanelse

Hos Rosenfelt & West Engineering A/S har vi mere end 30 års erfaring med uddannelse af jernbanepersonale, installatører og sikringsmontører i både elektroniske og relæbaserede sikringstekniske anlæg. Herunder også specialiserede kurser i forskellige detektionsteknikker på veje og baner. Alle kurser afsluttes med en test i det gennemgåede materiale og der udleveres et kursusbevis. Der vil løbende blive udviklet flere kurser indenfor de samme områder.


Rosenfelt & West råder selv over undervisningslokaler, men tager også gerne ud og holder kursus i din virksomhed.


Kurset "Almen Overkørselslære" er et grundkursus. Det forventes at kursisten har gennemført dette kursus eller lignende erfaring for at kunne tage de resterende kurser.


Har du nogle spørgsmål, eller ønsker du at høre mere omkring muligheden for at du eller dine medarbejdere kan komme på kursus, så kontakt os endelig.


IMG-1054-tilsk--ret.jpg
udanelsesrum.jpg
 • Almen Overkørselslære

  Kurset beskæftiger sig med hvordan et overkørselsanlæg opbygges samt hvorledes det virker i praksis. På kurset gennemgås tegninger af et anlæg herunder principper og symboler for hvorledes tegningsdokumentationen læses korrekt. Kurset gennemgår desuden de forskellige dele af et overkørselsanlæg samt hvordan det opbygges.

  Udover gennemgangen af opbygningen af et overkørselsanlæg, gennemgår kurset selve virkemåden af anlægget, herunder tænding, sikring, opløsning og slukning af overkørselsanlægget. Afslutningsvis på kurset vil kursisterne arbejde med forskellige fejlmeldinger og hvorledes disse rettes.
 • AlisterCargo Omstillings- og Rangeranlæg

  Introduktion til operatører

  Opfriskningskurser til operatører

  Introduktion til vedligeholdelse

  Opfriskning til vedligehold
 • BUES 2000 Overkørselsanlæg - Opbygning og Virkemåde

  Dette kursus beskæftiger sig med BUES 2000 overkørselsanlæg generelt. Kurset begynder med nomenklatur på ydre objekter, hvorefter vi går videre til den overordnede systemopbygning. Når vi har styr på det ydre samt den overordnede systemopbygning går vi videre til opbygningen på hardwaremodul niveau, opbygning af applikationssoftware samt opbygning og betjening af diagnosemodul.

  Senere i kurset vil kursisten beskæftige sig med brugen af servicetastatur samt gennemgangen af lysdioder og elektroniske udgange. Afslutningsvis vil vi berøre fejlretning. Det kan dog anbefales at tage kurset BUES 2000 fejlfinding efterfølgende hvis man vil vide mere om fejlretning og fejlfinding.
 • BUES 2000 Overkørselsanlæg – Fejlfinding

  Dette kursus beskæftiger sig med BUES 2000 fejlfinding og fejlretning. Kurset bygger ovenpå kurset BUES 2000 – overkørselsanlæg, opbygning og virkemåde. På dette kursus gennemgås tegningsdokumentationen for anlægget som det første. Herefter undervises i brug af Diagnose PC, opbygning på hardwaremodul niveau, en gennemgang af de ydre objekter samt brug af servicetastatur.

  Når kursisterne har styr på ovenstående, vil kursisterne blive undervist i fejlsøgning og fejlretning. Her vil de også få praktiske øvelser igennem vores undervisningsanlæg.
 • AZSB 300 Akseltæller - Opbygning og Virkemåde

  I dette kursus lærer kursisterne om akseltæller AZSB 300. Kurset begynder med en introduktion til denne type akseltæller, hvor vi også gennemgår tegningsdokumentationen af anlæg med AZSB 300. Efter introduktionen går vi mere i dybden med selve opbygningen af akseltælleren, samt hvordan den benyttes i BUES 2000.

  Udover introduktion og gennemgang af opbygningen og akseltællerens virkemåde, gennemgår kurset også hvordan selve akseltælleren monteres og indbygges i anlæggene. Afslutningsvis på kurset gennemgås fejl- og funktionsvisning samt hvordan akseltællerne vedligeholdes.
 • FSSB type 90 Tænde- og Slukkesløjfer - Opbygning og Virkemåde

  Kurset FSSB type 90 omhandler tænde- og slukkesløjfers opbygning og virkemåde. Kurset lægger ud med gennemgang af tegningsdokumentation og introduktion. Når kursisterne har fået en smule kendskab til FSSB vil der blive undervist i hvordan de konfigureres og hvordan man fejlsøger.

  Senere på kurset vil kursisten lære om montage og indbygning af FSSB type 90 i overkørselsanlæg. Afslutningsvis på kurset vil det blive gennemgået hvordan man vedligeholder systemet.
 • E-Klokke - Opbygning og Virkemåde

  Dette kursus beskæftiger sig med Rosenfelt & West’s elektroniske klokke, e-klokken. Kurset er overordnet en læring om hvordan e-klokken er opbygget samt hvordan den virker. Kurset begynder med en gennemgang af tegningsdokumentationen for e-klokken samt en introduktion til hvilke egenskaber denne har og hvordan den benyttes. Herefter vil kursisterne arbejde med konfiguration af e-klokken samt hvordan der fejlsøges. Afslutningsvis på kurset vil vi gennemgå montage af e-klokken, hvordan e-klokken bygges ind i anlægget og hvordan man bedst vedligeholder e-klokken.
 • Overgangsanlæg VD05 - Opbygning og Virkemåde

  Dette kursus beskæftiger sig med overgangsanlægget af typen VD 05. Kurset omhandler opbygning og virkemåde. På kurset begynder vi med nomenklatur af ydre objekter samt gennemgang af den overordnede systemopbygning. Når kursisterne har fået begyndende kendskab til anlægget gennemgår vi opbygningen af hardware på modulniveau samt opbygning af applikationssoftware.

  Senere på kurset vil kursisten få en gennemgang af lysdioder og arbejdstegninger for et sådan anlæg. Afslutningsvis på kurset vil kursisterne beskæftige sig med fejlfinding og fejlretning.
 • Specialkurser

  Har du et ønske om et kursus som ikke står på listen, men som ligger indenfor emnet, så udvikler og afholder vi også specialkurser. Ring til os for at høre nærmere.

  Eksempler på tidligere afholdte kurser:

  · Bomanlæg Bro F - Opbygning og Virkemåde

  · BUES 2000 Overkørselsanlæg – Drift og Vedligeholdelse

Kontor

Rådhus allé 7 | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 47 100 200 | e-mail: info@rwe.dk | CVR: 13966532 | Åbningstider omstilling: man-tor 8.00-16.00, fre 8.00-15.30

Værksted og lager

Stenhøjvej 1A | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 4716 1812