grafisk tegning af almindelige master uden kryds, med helkryds og med halvandetkryds

Mast

Til brug i overkørsler har Rosenfelt & West Engineering A/S udviklet vejsignalmaster.

Sikkerhed

Masterne produceres i aluminium og er testet samt godkendt iht. gældende EN-12767-norm i relation til eftergivenhed. Eftergivelighed er et krav for at forbedre trafiksikkerheden, hvilket i praksis betyder at masten kollapser ved en påkørsel.

Mastens konstruktion gør, at kollisionskræfter optages i masten, og i mindre grad i køretøj og passagerer. På den måde mindskes skaden og faren for alvorlig personskade reduceres. En anden fordel er at ved en eventuel påkørsel vil det ofte kun være selve masten som bliver ødelagt, hvorfor en ny kan monteres på/i samme jordfod.

Specialmaster og tilbehør

I forbindelse med nogle overkørselsprojekter er standardmasterne ikke anvendelige og der er behov for specielle master. Specialmaster fremstilles på bestilling, så i tilfælde af at dette ønskes, kontakt os gerne. Rosenfelt & West Engineering A/S har tidligere leveret specialmaster med udliggere på op til 5 m, eller portalmaster som er ekstra høje. Til alle master kan der tilkøbes klokkekit. Masterne kan enten monteres med en malmklokke eller en e-klokke, som er retningsbestemt (se mere om denne her). 

Grafisk tegning af sidestativsmaster, med hel- og halvandetkryds

Sidestativ

Masten findes også som en sidestativsudgave, som anvendes i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at kryds og trekant (samt evt. 1½ kryds) er flyttet ud fra selve masten.  Almindelig forskydelse er ca. 1,0m. Det kræver dog en anden jordfod. Sidestativsmastens hovedmast er 160mm i diameter mens sidestativet er 140mm. Sidestativsmasten er universel, så sidestativet både kan være højre- og venstrehængt.

Sidestativsmasten findes både med enkelt og med 1½ kryds.
Kryds, halvkryds og trekant monteres på samme måde som på almindelige vejsignalmaster. Sidestativsmasten monteres på ståljordfoden ved brug af fire montageskruer. Disse går gennem den flange som er fastgjort på masten samt jordfodens flange. Denne mast kan derfor også nemt demonteres og erstattes med en anden i tilfælde af en påkørsel.

Grafisk tværsnit af betonjordfod

Betonjordfod eller ståljordfod

Til vejsignalmasterne benyttes to forskellige jordfødder. En betonjordfod som benyttes til de fleste af masterne og en ståljordfod som benyttes til master med sidestativ og portalmaster. Ved ønske kan alle master dog leveres med andre typer jordfødder, dette fordrer dog sædvanligvis en vis mængde.

Høj mast ved en vej med vejsignal monteret på tværbjælker så det hænger over kørebanen