Kvalitetssystem

noimage

Kvalitetssytem

Rosenfelt & West Engineering A/S har siden 1995 været ISO 9001-certificeret.

Certificeringen omfatter projektering, teknisk og økonomisk projektstyring, drift & vedligeholdelse samt udførelse af egne værkstedsarbejder inden for området sikringsanlæg til krydsninger mellem veje, stier og jernbaner.

Et højt kvalitetsniveau sikres dels ved brug af erfarne og kvalificerede medarbejdere og dels ved gennemgang og godkendelse af projekterings grundlag. Hertil kommer validering (inkl. dokumentationsrapport for hvert enkelt projekt) før udarbejdelse af verifikationserklæringer og endelig ansøgning om ibrugtagningstilladelse hos Trafikstyrelsen.

 

powered byDK ISO14001 COL

Rosenfelt & West Engineering A/S har siden 1995 været ISO 9001-certificeret samt været ISO 14001-certificeret siden 2018..

powered byDK ISO14001 COL