Kvalitetssystem

noimage

Rosenfelt & West Engineering A/S har siden 1995 været ISO 9001-certificeret.

Certificeringen omfatter projektering, teknisk og økonomisk projektstyring, drift & vedligeholdelse samt udførelse af egne værkstedsarbejder inden for området sikringsanlæg til krydsninger mellem veje, stier og jernbaner.

Et højt kvalitetsniveau sikres dels ved brug af erfarne og kvalificerede medarbejdere og dels ved gennemgang og godkendelse af projekterings grundlag. Hertil kommer validering (inkl. dokumentationsrapport for hvert enkelt projekt) før udarbejdelse af verifikationserklæringer og endelig ansøgning om ibrugtagningstilladelse hos Trafikstyrelsen.

 

powered by

Rosenfelt & West Engineering A/S har siden 1995 været ISO 9001-certificeret.

powered by