Overkørsel på en allé med bomme oppe. Vejen er tom og omgivet af grænt græs

Om virksomheden

Rosenfelt & West Engineering A/S er en jernbanevirksomhed i Ølstykke, der er specialiseret indenfor overkørsler og rangerbanegårde. Vi arbejder både med at vedligeholde og renovere eksisterende anlæg samt projektering og udvikling af nye anlæg og komponenter.

Hvert år gennemføres mellem 225 og 285 overkørselsrelaterede projekter. Projekterne spænder fra udskiftninger til ændringsarbejde, stibom suppleringer, hastighedsopgraderinger m.m. I tillæg til ovenstående rådgiver virksomheden også Banedanmark og en række kommuner i forhold til projektledelse, projektering, validering, tegningsarbejde, værkstedsarbejde, ibrugtagning og mere af nye BUES 2000 anlæg. Rosenfelt & West Engineering A/S leverer også en bred vifte af komponenter og udfører renoveringer af blandt andet bomdrev og sikkerhedsrelæer.

Der laves også løbende vedligeholdelse, support og udvikling af produktet AlisterCargo.

AlisterCargo er et samlet navn for to typer elektroniske sikringsanlæg til jernbaner, som bruges inden for sikring af jernbanetrafik på rangerbanegårde, depoter og værksteder.

AlisterCargo produktet kan også købes til brug i nyetablerede rangerbanegårde, depoter og værksteder .

Mange af komponenterne Rosenfelt & West Engineering A/S anvender og sælger har vi udviklet selv, som f.eks. den elektroniske klokke, en ny og forbedret bomlygte, og eftergivelige master.

Vores mission er at blive markedsførende i Skandinavien indenfor sikrings-og omstillingsanlæg samt overkørsler. Som virksomhed ønsker Rosenfelt & West Engineering A/S at være med til at opbygge Skandinaviens fremtidige jernbaneinfrastruktur, så kommende generationer har et sikkert og miljørigtigt alternativ til transport i egen bil.  

Rosenfelt & West Engineering A/S ønsker at være en arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed, hvor man trives uanset hvem man er. Gennem certificeringer og målrettet arbejde vil Rosenfelt & West Engineering A/S være en leverandør der lever kvalitet og samtidig passer på miljøet. Rosenfelt og West Engineering A/S vil være en virksomhed der opfylder kundens forventninger – og lidt til. Til prisen og til tiden.


gult lokomotiv kører ind på overkørsel hvoraf den ene bom og vejsignal ses.

Historie

Rosenfelt & West Engineering A/S blev etableret den 1. august 1979. I begyndelsen af 1980 fik Rosenfelt & West Engineering A/S de første tekniske og administrative overkørselsprojekter fra Vejdirektoratet. Fra 1984/85 af forestod Rosenfelt & West Engineering A/S, på vegne af Vejdirektoratet, al drift og vedligeholdelse af Privatbanernes 324 overkørsler.

Dette arbejde blev udført indtil Vejdirektoratet overdrog overkørslerne til Banedanmark ved årsskiftet 2011/2012. Nu bistår Rosenfelt & West Engineering A/S Banedanmark med de samme ydelser, dog i mindre omfang.

I 1990 blev der etableret et værksted, som forestår reparationer på og vedligeholdelse af eksterne komponenter, samling af in-house udviklede komponenter samt montering af styreenheden til jernbaneoverkørsler og overgangsanlæg.

I 2020 overtog Rosenfelt & West Engineering A/S produktet AlisterCargo, fra det tyske firma Scheidt & Bachmann GmbH.

Rosenfelt & West Engineering A/S skal igennem de nye opgaver med AlisterCargo samarbejde med både nye og nuværende kunder, herunder Trafikverket (Sverige), LKAB (Sverige), Banedanmark (Danmark), DSB (Danmark) og FTIA (Finland).