Mast

Til brug i overkørsler har Rosenfelt & West Engineering A/S udviklet vejsignalmaster. Masterne produceres i aluminium og er testet og godkendt iht. gældende EN norm i relation til eftergivenhed. Eftergivelighed er et krav for at forbedre trafiksikkerheden, hvilket i praksis betyder at masten kollapser ved en påkørsel. Mastens konstruktion gør, at kollisionskræfter optages i masten, og i mindre grad i køretøj og passagerer. På den måde mindskes skaden og faren for alvorlig personskade reduceres. En anden fordel er at ved en eventuel påkørsel vil det ofte kun være selve masten som bliver ødelagt, hvorfor en ny kan monteres på/i samme jordfod.

Til vejsignalmasterne benyttes to forskellige jordfødder. En betonjordfod som benyttes til de fleste af masterne og en ståljordfod som benyttes til master med sidestativ og portalmaster. Ved ønske kan alle master dog leveres med andre typer jordfødder, dette fordrer dog sædvanligvis en vis mængde.

master-samlet.jpg
Figur 1: Almindelige master
Figur-2.jpg
Figur 2: Tværsnit af jordfoden

Master med betonjordfod

Masten findes i forskellige typer; almindelig vejsignalmast, vejsignalmast med 1½ kryds, supplerende vejsignal, reduceret vejsignalmast samt tillige en række specielle master som beskrives længere nede.

Fælles for masterne er at de alle benytter den samme grundmast (140mm) og jordfod samt at kabeltræk udføres indvendigt i masten. Jordfoden produceres i beton, hvilket sikrer stor stabilitet. Når jordfoden er installeret, stikkes masten ned i jordfoden og holdes på plads med speciallavede kiler. En anden fordel ved masten er, at kryds, halvkryds og trekant monteres med universelle beslag, dvs. at hvis en af nævnte bagplader går i stykker, så kan der nemt tilkøbes og monteres et nyt.

Til alle master kan der tilkøbes klokkekit. Masterne kan enten monteres med en malmklokke eller en e-klokke, som er retningsbestemt (se mere om denne her). 

Master med ståljordfod

Masten findes også som en sidestativsudgave, som anvendes i de tilfælde hvor det er nødvendigt at kryds og trekant (samt evt. 1½ kryds) er flyttet ud fra selve masten.  Almindelig forskydelse er ca. 1,0m. Det kræver dog en anden jordfod. Sidestativsmastens hovedmast er 160mm i diameter mens sidestativet er 140mm. Sidestativsmasten er universel, så sidestativet både kan være højre- og venstrehængt.  Sidestativsmasten findes både med enkelt og med 1½ kryds.

Kryds, halvkryds og trekant monteres på samme måde som på almindelige vejsignalmaster. Sidestativsmasten monteres på ståljordfoden ved brug af fire montageskruer. Disse går gennem den flange som er fastgjort på masten samt jordfodens flange. Denne mast kan derfor også nemt demonteres og erstattes med en anden i tilfælde af en påkørsel.

Figur-3.jpg
Figur 3: Sidestativsmaster

Specialmaster

I forbindelse med nogle overkørselsprojekter er standardmasterne ikke anvendelige og der er behov for specielle master. Specialmaster fremstiller vi på bestilling, så i tilfælde af at dette ønskes, kontakt os gerne. Vi har tidligere leveret specialmaster med udliggere på op til 5 m, eller portalmaster som er ekstra høje. Billedet viser tidligere leveret specialmast.

Portalmast.jpg
Figur 4: Portalmast

Kontor

Rådhus allé 7 | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 47 100 200 | e-mail: info@rwe.dk | CVR: 13966532 | Åbningstider omstilling: man-tor 8.00-16.00, fre 8.00-15.30

Værksted og lager

Stenhøjvej 1A | 3650 Ølstykke | Danmark | Tlf: +45 4716 1812