Varslingsstander

Rosenfelt & West Engineering A/S tilbyder en varslingsstander til perronovergange m.v.t “rød mand”-signal til advarsel af gående. De kan leveres med eller uden elektronisk lydgiver. Enheden er vha. sin opbygning fleksibel idet der kan monteres et til tre signalhoveder på masten, og signalhovederne kan justeres i ønsket retning.

Kan leveres med BA20D fatning til glødelamper så den erstatter eksisterende løsninger 1:1. Kan monteres på eksisterende rør (jordfod), ellers skal der alternativt skal der nedgraves en jordfod.

Fodgængersignal med lysende rød mand

Udviklingsforløb

Vi fik en ide om at udvikle en moderne varslingsanlægsstander til brug ved perronovergange m.v.
Målet var at skabe en stander der:

  • Nemt kunne udveksles med evt. gamle eksisterende og nem at etablere
  • Kunne ses i alle højder
  • Bedre kunne ses fra siderne
  • Passe ind i alle miljøer
  • Skulle kunne indeholde lydgiver til akustisk varsling
  • Kunne have flere justerbare ”rød mand hoveder” så der kan varsles i flere retninger
  • Er økonomisk attraktiv

Udviklingen er foregået over en årrække i godt samarbejde med Seri Q Sign vi skulle til opgaven bruge et stærkt og moderne, smagfuldt udseende profil, der ville egne sig til det barske miljø v. jernbaner, valget faldt på Seri Q Sign´s BIG aluminiums profil https://seriqsign.dk/

Udover advarselslysgiverne er der indbygget en retningsbestemt højttaler der varsler mod det ønskede område, og så vidt muligt skåner nærtboende. Tillige er oktaverne hævet i de områder som folk med nedsat hørelse bedst kan høre. Lydgiveren er den samme som anvendes i en række overkørselsanlæg.

De tidligere versioner af varslingsanlægsstanderne varslede vha. dansk sprog, ”gå ikke over sporet der kommer tog”. Det er fundet langt mere hensigtsmæssigt at varsle med et lydsignal – så det ikke kun er dansktalende der advares mod at der er tog på vej.  

Vi har nu fået de første varslingsanlægsstandere opsat ved perronovergangen v. Asnæs station, hvor de kører prøvedrift, med forventeligt endelig godkendelse i Q 4 – 2023.

Vi er ganske stolte over det arbejde vi har lavet, og føler vi er kommet godt afsted med denne gentænkning af designet for varslingsanlægsstander. Derfor vil vi også dele resultatet med jer med dette billede og en video fra Asnæs station.

Varslingsstanderne tilbydes i forskellige udførsler og farver efter kundens specifikationer.