Overkørsel på en allé med bomme oppe. Vejen er tom og omgivet af grænt græs

Om företaget

Rosenfelt & West Engineering A/S är ett järnvägsföretag i Ølstykke, som ligger drygt tre mil väster om Köpenhamn. Nischen är plankorsningar och rangerbangårdar. Dels arbetar vi med underhåll och renovering av existerande anläggningar, och dels med projektering och utveckling av nya anläggningar och komponenter.

Vi genomför mellan 225 och 285 plankorsningsrelaterede projekt årligen. De spänner från ersättningar till ändringsarbeten, kompletteringar av spärrbommar med sluss, hastighetsuppgraderingar m.m. I tillägg till ovanstående ger företaget också råd till Banedanmark och en rad kommuner i bland annat projektledning, projektering, validering, kartritningsarbete, verkstadsarbete, driftsättning av nya BUES 2000-anläggningen. Rosenfelt & West Engineering A/S levererar också en mängd komponenter och utför renoveringar av bland annat bomdriv och säkerhetsreläer.

Det utförs även löpande underhåll, support och utveckling av produkten AlisterCargo.

AlisterCargo är ett samlingsnamn för två typer av elektroniska säkerhetssystem till järnvägen. De används till rangerbangårdar, depåer och verkstäder.

AlisterCargo-produkten kan också inköpas för att användas i nyetablerade rangerbangårdar, depåer och verkstäder .

Många av de komponenter som Rosenfelt & West Engineering A/S använder och säljer har vi själva utvecklat, som exempelvis den elektroniska klockan, en ny och förbättrad bomlykta och eftergivliga master.

Vår mission är att bli marknadsledande i Skandinavien på vägskyddsanläggningar och plankorsningar. Som företag önskar Rosenfelt & West Engineering A/S att vara med och bygga Skandinaviens framtida järnvägsinfrastruktur, så att kommande generationer har ett säkert och miljövänligt alternativ till bilen.  

Rosenfelt & West Engineering A/S önskar att vara en arbetsplats, där det är plats för olikheter, där man trivs oavsett vem man är. Genom certifieringar och målriktat arbete vill Rosenfelt & West Engineering A/S vara en leverantör som levererar kvalitet men som samtidigt är varsam mot miljön. Rosenfelt & West Engineering A/S ska vara företaget som uppfyller kundens förväntningar – och lite till. Till avtalat pris och i tid.


gult lokomotiv kører ind på overkørsel hvoraf den ene bom og vejsignal ses.

Historia

Rosenfelt & West Engineering A/S etablerades den 1 augusti 1979. I början av 1980 fick Rosenfelt & West Engineering A/S de första tekniska och administrativa plankorsningsprojekten från danska Vejdirektoratet. Från 1984/85 hade Rosenfelt & West Engineering A/S, på vägnar av Vejdirektoratet, hand om all drift och underhåll av de danska privatbanornas 324 plankorsningar.

Detta arbete utfördes fram till att Vejdirektoratet överlät plankorsningarna till Banedanmark vid årsskiftet 2011/2012. Nu bistår Rosenfelt & West Engineering A/S Banedanmark med samma tjänster, dock i mindre omfattning.

1990 etablerades en verkstad, som sköter om reparationer och underhåll av externa komponenter, montering av ”in house”-utvecklade komponenter samt montering av styrenheten till järnvägsövergångar och vägskyddsanläggningar.

2020 övertog Rosenfelt & West Engineering A/S produkten AlisterCargo, från den tyska firman Scheidt & Bachmann GmbH.

Genom de nya uppgifterna med AlisterCargo samarbetar Rosenfelt & West Engineering A/S med både nya och redan existerande kunder som Trafikverket (Sverige), LKAB (Sverige), Banedanmark (Danmark), DSB (Danmark) och FTIA (Finland).