Ydelse

Lager

Lager

Administration af bygherrelager og eget lager 

Rosenfelt & West Engineering A/S er specialister i sikringsteknik til jernbaner.

Vores lager er indrettet således, at vi kan varetage alle lageropgaver for vores kunder, der ønsker sit lager administreret af en ekstern leverandør. Desuden har vi eget lager, hvor vi opbevarer de mest almindelige overkørsels relaterede dele.

Lagerfaciliteter/lagerstyring for vores kunder i relation til overkørselsanlæg og sikringsanlæg:

  • Fastsættelse af minimumsbeholdninger med henblik på, at fremkomme med forslag til indkøb for vores kunder, såfremt generhvervelse er nødvendig.
  • Beholdning af emner på hhv. hovedlager samt på evt. beredskabslager/lagre, der sikrer opretholdelse af driften under normale omstændigheder / forhold.
  • Der føres kartotek / historik over alle emner i lagerprogrammet, materialekartoteket.
  • Opdateret lagerdokumentation på relevante emner indeholdende tekniske specifikationer etc.
  • Sikring af beredskabslageret tilføres materiel iht. kontraktgrundlaget og at programmet / beholdningen til stadighed er ajourført mht. versioner / indeks på printkort, beholdning etc.
  • Udførelse af logistikken og QA vedr. forsendelser /modtagelser af varer på lageret.
  • Sikre overførsel af genanvendelige materialer til vores værkstedsfunktion/eller vores samarbejdspartnere med henblik på reparation/renovering

Vi giver 20 års garanti for levering af reservedele til vores anlægsleverancer. 

powered byDK ISO14001 COL

Rosenfelt & West Engineering A/S har siden 1995 været ISO 9001-certificeret samt været ISO 14001-certificeret siden 2018..

powered byDK ISO14001 COL

Kontakt os for at høre mere…