Kurser

uddanelsesrum med mødebord og BUES2000 forsøgsopsætning

Rosenfelt & West Engineering A/S har mer än 30 års erfarenhet av utbildning av järnvägspersonal, installatörer och säkerhetstekniska montörer i både elektroniska och reläbaserade säkerhetstekniska anläggningar. Däribland också specialistkurser i olika detektionstekniker för väg och järnväg. Samtliga kurser avslutas med en test i det genomgångna materialet, och ett kursbevis utfärdas. Nya kurser utvecklas löpande inom dessa ämnesområden.

Rosenfelt & West förfogar över egna undervisningslokaler, men kan också anordna kurser på din verksamhet.

Kursen “Allmän vägskyddsanläggningslära” är en grundkurs. Det förväntas att kursisten har genomfört denna kurs, eller har liknande erfarenhet, för att kunna delta i de resterande kurserna.

Kontakta oss om du har frågor, eller önskar att höra mer om möjligheten för att du eller dina medarbetare kunna delta på en kurs. kontakt os .