Renovering av säkerhetsteknisk utrustning

På verkstaden renoverar vi säkerhetsteknisk utrustning som används till vägskyddsanläggningarna. Detta säkrar att systemen kommer att kunna drivas under många år framåt, och minimerar risken för fel.

Renovering av säkerhedsreläer

Det finns fortfarande många reläbaserade säkerhetstekniska anläggningstyper i drift i Danmark. Därför är efterfrågan på elektromekaniska reläer fortfarande hög. Av den orsaken renoverar och säljer RWE flera typer av reläer, som alltid genomgår en fullständig funktionstest innan leverans till kunden. I samband med renoveringsprocessen utförs bland annat rengöring, och kontakternas tryck kontrolleras och justeras om nödvändigt. Dessutom byts spolar och kontaktelement vid behov enligt fastlagda procedurer och toleranser. De elektriska egenskaperna och funktionaliteten kontrolleras också enligt våra kvalitetssäkringssystem, där vi bland annat automatiskt kör test med PLC och annan relevant mätutrustning.

Renovering av bomdriv

Rosenfelt & West Engineering A/S renoverar bomdriv av typerna JEGD 20, 30, 50, 60. I renoveringsprocessen görs en komplett separation av bomdrivet. Alla lager och kontakter etc. efterses och byts om nödvändigt (slitdelar byts alltid) och alla rörliga delar rengörs och målas, ledningsnät m.m. byts. Bomdrivsmotorn separeras – lager, kondensatorer etc. byts. Snäcka kontrolleras och byts om nödvändigt. Kommutatorens tillstånd bedöms och justeras, där så krävs, nödvändig kabel byts. Renoveringen utförs helt enligt Banedanmarks normer.

bomdrev indvendigt, før og efter rensning
bomdrev udvendigt

Renovering av klockor (DSI och K051)

På Rosenfelt & West Engineering A/S renoverar och testar vi DSI-klockor och LK-klockor. Rosenfelt & West Engineering A/S genomför en komplett separation av klockan, där delarna bedöms utifrån om de behöver en eventuellt ny ytbehandling eller kassation. Klockskål bedöms utifrån om de behöver ytbehandling. Om nödvändigt glasblåses det också. Ram och bärjärn bedöms med avseende på om en ny ytbehandling är nödvändigt. Likaså om det behöver värmegalvaniseras. Delar som går att återanvändas skickas till gulkromatisering, och slitdelar byts. Spolens motstånd mäts och lindas, om nödvändigt. Klockan funktionstestas före leverans till kunden.

Renovering av signaler

Rosenfelt & West Engineering A/S erbjuder också renovering av kompletta plankorsnings- och störningssignaler samt 5”-lanternor och 200 mm-lanternor. Signaler till vägskyddsanläggningar hjälper vi också gärna till med.