grafisk tegning af almindelige master uden kryds, med helkryds og med halvandetkryds

Mast

För användning i plankorsningar har Rosenfelt & West Engineering A/S utvecklat vägsignalmaster.

Säkerhet

Masterna produceras i aluminium och har testats samt godkänts enligt gällande EN-12767-norm i relation till eftergivligheten. Eftergivlighet är ett grundläggande krav för en så säker trafikmiljö som möjligt. Eftergivlighet innebär i praktiken att masten kollapsar vid en påkörning.

Mastens konstruktion gör att kollisionskrafterna främst upptas i masten, och i mindre grad i fordon och passagerare. På det sättet minskas skadorna, och faran för allvarlig personskada reduceras. En annan fördel vid en eventuell påkörning är att det oftast bara är masten som förstörs. Därför kan en ny mast monteras på/i samma jordfot.

Specialmaster och tillbehör

I förbindelse med några plankorsningsprojekt går standardmasterna inte att använda. Då finns det ett behov för specialmaster. Dessa tillverkas på beställning. Kontakta gärna oss om Ni har behov av en specialmast! Rosenfelt & West Engineering A/S har tidigare levererat specialmaster med stödben på upp till fem meter, eller portalmaster som är extra höga. Ett klock-”kit” kan tillköpas till samtliga master. Masterna kan antingen monteras med en malmklocka eller en e-klocka, som är riktad. (Läs mer om detta här). her). 

Grafisk tegning af sidestativsmaster, med hel- og halvandetkryds

Sidostativ

Masten finns också i en sidostativsversion, som används i de tillfällen där det är nödvändigt att kryssmärken och varningstriangel (samt eventuellt 1½ kryss) placeras ut från själva masten. Vanlig förskjutning är cirka 1,0 meter. Detta kräver dock en annan jordfot. Sidostativmastens huvudmast är 160 mm i diameter medan sidostativet är 140 mm. Sidostativsmasten är universal, så sidostativet kan vara både höger- och vänsterhängt.

Sidostativsmasten finns både med ett kryssmärke och med 1½ kryss.
Kryss, halvkryss och triangel monteras på samma sätt som på vanliga vägsignalmaster. Sidostativsmasten monteras på ståljordfoten med hjälp av fyra montageskruvar. Dessa går genom den fläns som är fastgjord på masten samt jordfotens fläns. Därför kan masten också lätt demonteras och ersättas med en annan i tillfälle av en påkörning.

Grafisk tværsnit af betonjordfod

Betongjordfot eller ståljordfot

Två olika jordfötter används till vägsignalmasterna. En betongjordfot som kan användas till flertalet master, och en ståljordfod som används till master med sidostativ och portalmaster. Vid önskemål kan samtliga master levererass med andra typer av jordfötter. Vanligtvis kräver detta dock en viss mängd.

Høj mast ved en vej med vejsignal monteret på tværbjælker så det hænger over kørebanen