Renovering af sikkerhedsteknisk udstyr

På værkstedet renoverer vi sikkerhedsteknisk udstyr til brug i jernbaneoverkørsler. Det sikrer at systemerne kan holdes i drift forlænger levetiden og minimerer risikoen for fejl.

Renovering af sikkerhedsrelæer

I Danmark er der stadig mange relæbaserede sikringstekniske anlægstyper i drift og derfor er efterspørgslen på elektromekaniske relæer stadig høj. Af den grund både renoverer og sælger RWE flere typer relæer, som altid gennemgår en fuld funktionstest inden levering til kunden. I renoveringsprocessen foretages bl.a. rensning og kontakternes tryk konrolleres og justeres om nødvendigt, derudover udskiftes spole og kontaktelementer efter behov iht. fastlagte procedurer og tolerancer. De elektriske egenskaber og funktionaliteten kontrolleres også iht. vores kvalitetsikringsystem hvor vi bl.a kører automatisk test med PLC og vha. måleinstrumenter til formålet.

Renovering af bomdrev

Rosenfelt & West Engineering A/S renoverer bomdrev af typerne JEGD 20, 30, 50, 60. I renoveringsprocessen foretages en komplet adskillelse af bomdrevet. Alle lejer og foreninger mv. efterses og udskiftes om nødvendigt (sliddele skiftes altid) og alle bevægelige dele renses og males, ledningsnet og klemrække skiftes. Bomdrevsmotor adskilles – kul, lejer, kondensatorer mv. udskiftes, snekke efterses og udskiftes om nødvendigt. Kommutatorens beskaffenhed vurderes og afdrejes, hvor det er påklævet, og tilgangskablet skiftes. Renovering foretages iht. Banedanmarks normer.

bomdrev indvendigt, før og efter rensning
bomdrev udvendigt

Renovering af klokker (DSI og K051)

Hos Rosenfelt & West Engineering A/S renoverer og afprøver vi DSI klokker og LK klokker. Rosenfelt & West Engineering A/S foretager en komplet adskillelse af klokken, hvor delene vurderes med henblik på evt. ny overfladebehandling eller kassation. Klokkeskål vurderes med henblik på om overfladebehandling er påkrævet – glasblæses om nødvendigt. Ramme og bærejern vurderes med henblik på om ny overfladebehandling er påkrævet – varmegalvaniseres hvis påkrævet. Øvrige genanvendelige emner fremsendes til gulkromatisering, og sliddele udskiftes. Spolens modstand måles og omvikles om nødvendigt, klokken funktionstestes inden levering til kunden.

Renovering af signaler

Rosenfelt & West Engineering A/S tilbyder også renovering af komplette overkørsels- og uordenssignaler samt 5”-lanterner og 200mm-lanterner. Signaler til sikringsanlæg hjælper vi også gerne med.